ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สพป.จันทบุรี เขต 1

รายชื่อผู้ประสานงาน    

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑


1. อุปกรณ์รับชม ระดับ สพป.จบ.1
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
32.81%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 5530
36.87%  โทรทัศน์ digital 6214
46.52%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 7840
37.60%  อินเตอร์เน็ต 6337
3.47%  เคเบิล TV 585
12.17%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
อ่านรายงาน
2051

สำรวจแล้ว 16,853 คน
71.51%  เพียงพอ (12051คน) 13.26%  ไม่เพียงพอ (2234 คน)

5530
 

6214
 

7840
 

6337
 

585
 

2051
 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครอง ระดับ สพป.จบ.1
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
54.35%  Line 9160
17.29%  Facebook 2914
90.87%  โทรศัพท์ 15315
3.66%  อื่น ๆ 616
54.35 9160
17.29 2914
90.87 15315
อื่น ๆ
3.66 616

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน ระดับ สพป.จบ.1
60.61%  มี  10214 คน
39.39%  ไม่มี  6639 คน
รายงานภาพรวม ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 1
Final Report

นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม 2051 คน
ที่ โรงเรียน จำนวน ดูชื่อ นร.
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 242
ดูรายชื่อ
2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 123
ดูรายชื่อ
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 113
ดูรายชื่อ
4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 93
ดูรายชื่อ
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 74
ดูรายชื่อ
6 โรงเรียนบ้านโคกวัด 71
ดูรายชื่อ
7 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 70
ดูรายชื่อ
8 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 66
ดูรายชื่อ
9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 58
ดูรายชื่อ
10 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 55
ดูรายชื่อ
11 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 53
ดูรายชื่อ
12 โรงเรียนวัดพลับพลา 49
ดูรายชื่อ
13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 47
ดูรายชื่อ
14 โรงเรียนวัดหนองแหวน 46
ดูรายชื่อ
15 โรงเรียนบ้านคลองครก 45
ดูรายชื่อ
16 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 43
ดูรายชื่อ
17 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 39
ดูรายชื่อ
18 โรงเรียนวัดสามผาน 35
ดูรายชื่อ
19 โรงเรียนวัดนาซา 33
ดูรายชื่อ
20 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 33
ดูรายชื่อ
21 โรงเรียนบ้านแก้ว 31
ดูรายชื่อ
22 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 30
ดูรายชื่อ
23 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 30
ดูรายชื่อ
24 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 27
ดูรายชื่อ
25 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 27
ดูรายชื่อ
26 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 24
ดูรายชื่อ
27 โรงเรียนวัดสิงห์ 24
ดูรายชื่อ
28 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 22
ดูรายชื่อ
29 โรงเรียนวัดคลองขุด 20
ดูรายชื่อ
30 โรงเรียนวัดทองทั่ว 20
ดูรายชื่อ
31 โรงเรียนวัดหนองบัว 20
ดูรายชื่อ
32 โรงเรียนวัดเขาน้อย 19
ดูรายชื่อ
33 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 19
ดูรายชื่อ
34 โรงเรียนบ้านยางระหง 19
ดูรายชื่อ
35 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 17
ดูรายชื่อ
36 โรงเรียนบ้านซอยสอง 17
ดูรายชื่อ
37 โรงเรียนวัดวังหิน 16
ดูรายชื่อ
38 โรงเรียนวัดเนินยาง 16
ดูรายชื่อ
39 โรงเรียนวัดดอนตาล 15
ดูรายชื่อ
40 โรงเรียนวัดนายายอาม 15
ดูรายชื่อ
41 โรงเรียนบ้านชำโสม 15
ดูรายชื่อ
42 โรงเรียนวัดเขาวงกต 13
ดูรายชื่อ
43 โรงเรียนวัดหนองคัน 12
ดูรายชื่อ
44 โรงเรียนบ้านตาเลียว 12
ดูรายชื่อ
45 โรงเรียนวัดเนินสูง 11
ดูรายชื่อ
46 โรงเรียนวัดรำพัน 10
ดูรายชื่อ
47 โรงเรียนบ้านคลองลาว 10
ดูรายชื่อ
48 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 9
ดูรายชื่อ
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 9
ดูรายชื่อ
50 โรงเรียนวัดหมูดุด 9
ดูรายชื่อ
51 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 8
ดูรายชื่อ
52 โรงเรียนวัดหนองไทร 8
ดูรายชื่อ
53 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 7
ดูรายชื่อ
54 โรงเรียนวัดช้างข้าม 7
ดูรายชื่อ
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7
ดูรายชื่อ
56 โรงเรียนวัดโขดหอย 7
ดูรายชื่อ
57 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 7
ดูรายชื่อ
58 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 7
ดูรายชื่อ
59 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 6
ดูรายชื่อ
60 โรงเรียนวัดโป่งแรด 6
ดูรายชื่อ
61 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 6
ดูรายชื่อ
62 โรงเรียนวัดท่าแคลง 6
ดูรายชื่อ
63 โรงเรียนวัดแขมหนู 5
ดูรายชื่อ
64 โรงเรียนวัดหนองสีงา 5
ดูรายชื่อ
65 โรงเรียนวัดแสลง 4
ดูรายชื่อ
66 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4
ดูรายชื่อ
67 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3
ดูรายชื่อ
68 โรงเรียนวัดท่าศาลา 3
ดูรายชื่อ
69 โรงเรียนบ้านวังปลา 3
ดูรายชื่อ
70 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 3
ดูรายชื่อ
71 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 3
ดูรายชื่อ
72 โรงเรียนบ้านประแกต 2
ดูรายชื่อ
73 โรงเรียนวัดโขมง 2
ดูรายชื่อ
74 โรงเรียนสฤษดิเดช 2
ดูรายชื่อ
75 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1
ดูรายชื่อ
76 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1
ดูรายชื่อ
77 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 0
ดูรายชื่อ
78 โรงเรียนวัดจันทนาราม 0
ดูรายชื่อ
79 โรงเรียนวัดพลับ 0
ดูรายชื่อ
80 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 0
ดูรายชื่อ
81 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 0
ดูรายชื่อ
82 โรงเรียนวัดคมบาง 0
ดูรายชื่อ

นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชมจำแนกเครือข่าย
เครือข่าย จำนวน
 1.คุณภาพสัมพันธ์
1.วัดไผ่ล้อม74
2.วัดเกาะตะเคียน66
3.วัดหนองบัว20
4.วัดเขาน้อย19
5.วัดเสม็ดงาม7
6.วัดเกาะโตนด3
7.สฤษดิเดช2
8.วัดเนินโพธิ์1
9.วัดเกาะขวาง0
 2.จันท์ธานี
1.อนุบาลจันทบุรี58
2.บ้านแก้ว31
3.วัดสิงห์24
4.บ้านชำโสม15
5.บ้านคลองน้ำใส4
6.บ้านท่าแฉลบ0
7.วัดพลับ0
 3.9 วัดพัฒนางานวิชาการ
1.วัดพลับพลา49
2.วัดทองทั่ว20
3.วัดเนินยาง16
4.วัดดอนตาล15
5.วัดเนินสูง11
6.วัดโป่งแรด6
7.วัดแสลง4
8.วัดคมบาง0
9.วัดจันทนาราม0
 4.มิติใหม่ ท่าใหม่ ๔
1.วัดบูรพาพิทยาราม93
2.บ้านเนินดินแดง47
3.บ้านคลองกะพง43
4.วัดหนองคัน12
5.บ้านเจ้าหลาว9
6.วัดตะกาดเง้า6
7.วัดแขมหนู5
8.บ้านมาบโอน1
9.บ้านสังข์ทอง0
 5.เบญจไตรภาคี
1.บ้านเขาแก้ววิทยา39
2.วัดสามผาน35
3.บ้านสะพานเลือก24
4.บ้านแก่งน้อย17
5.บ้านตาเลียว12
6.ไทยรัฐวิทยา 149
7.บ้านวังปลา3
8.บ้านศรัทธาตะพง3
 6.เพื่อนช่วยเพื่อน
1.อนุบาลบ้านหนองคล้า242
2.วัดทุ่งเบญจา33
3.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี27
4.วัดคลองขุด20
5.วัดรำพัน10
6.วัดหมูดุด9
7.บ้านเตาหม้อ3
8.วัดท่าศาลา3
9.วัดโขมง2
 7.คุ้งวิมาน
1.วัดหนองแหวน46
2.วัดนาซา33
3.บ้านเขามะปริง27
4.วัดหนองไทร8
5.วัดช้างข้าม7
6.วัดโขดหอย7
7.วัดท่าแคลง6
 8.นายายอามก้าวหน้า
1.บ้านห้วงกระแจะ123
2.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171113
3.บ้านต้นกระบก22
4.บ้านยางระหง19
5.วัดวังหิน16
6.วัดนายายอาม15
7.บ้านคลองลาว10
8.วัดหนองสีงา5
 9.แก่งก้าวหน้า
1.บ้านวังอีแอ่น70
2.บ้านเนินจำปา55
3.บ้านคลองครก45
4.บ้านหนองเจ๊กสร้อย30
5.บ้านบ่อไฟไหม้19
6.บ้านซอยสอง17
7.วัดเขาวงกต13
8.บ้านวังไม้แดง7
 10.พลังแก่ง ฯ
1.บ้านโคกวัด71
2.วัดขุนซ่อง53
3.บ้านโป่งวัว30
4.วัดแก่งหางแมว8
5.บ้านหนองบัวทอง7
6.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ7
7.บ้านช่องกะพัด6
8.บ้านประแกต2
 
การจัดการเรียนการสอน 6 ช่องทาง DLTV
CLICK เพื่อดูช่องรับชม
DLTV ชมออนไลน์
อนุบาล

อนุบาลศึกษาปีที่ 1

อนุบาลศึกษาปีที่ 2

อนุบาลศึกษาปีที่ 3
     
ประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3
     
 

 

 

 

 

 

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

ช่องทางการสื่อสาร
-