เครือข่ายมิติใหม่ ท่าใหม่ ๔
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายมิติใหม่ ท่าใหม่ ๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
34.10%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 280
43.36%  โทรทัศน์ digital 356
38.98%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 320
15.96%  อินเตอร์เน็ต 131
2.80%  เคเบิล TV 23
26.31%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
216

สำรวจแล้ว 821 คน
43.24%  เพียงพอ (355 คน) 19.49%  ไม่เพียงพอ (160 คน)

280
 

356
 

320
 

131
 

23
 


216

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
27.89%  Line 229
12.06%  Facebook 99
82.83%  โทรศัพท์ 680
2.44%
 อื่น ๆ
20
27.89
12.06
82.83
อื่น ๆ
2.44

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
31.79%  มี  261 คน  
59.44%  ไม่มี  488 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑