รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดแสลง
1. เด็กชายปัญญา โสคุน วัดแสลง
2. เด็กชายคร เมงเฮียง วัดแสลง
3. เด็กหญิงพรปวีณ์ บำรุงทรัพย์ ประถม 3/1 วัดแสลง
4. เด็กหญิงอริสา ขยันงาน ประถม 4/1 วัดแสลง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑