รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
1. เด็กชายอาทิตย์ จันทสิทธิ์ บ้านศรัทธาตะพง
2. เด็กหญิงพิมประภา จันทสิทธิ์ บ้านศรัทธาตะพง
3. เด็กชายกรวิทย์ สันติทร บ้านศรัทธาตะพง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑