รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดโขมง
1. เด็กชายเทพ - ประถม 2/1 วัดโขมง
2. เด็กหญิงครีม ยน อนุบาล 3/1 วัดโขมง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑