รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านประแกต
1. เด็กชายพีรพัฒน์ รอดผจญ บ้านประแกต
2. เด็กชายจิรโชติ มาสุข บ้านประแกต

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑