รายชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 : 1022010000
เรียงน้อยไปมาก
โรงเรียน ที่ตั้ง Map ... เปิดดู
1.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง  86 ม.9 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120...
2.  โรงเรียนบ้านคลองครก  38 หมู่ที่ 6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160...
3.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  1 หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ...
4.  โรงเรียนบ้านคลองลาว  154 ม.7 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี...
5.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด  เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบ...
6.  โรงเรียนบ้านชำโสม  129 หมู่ 10 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000...
7.  โรงเรียนบ้านซอยสอง  31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี...
8.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก  ...
9.  โรงเรียนบ้านตาเลียว  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี...
10.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ  65 หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...
11.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้  ...
12.  โรงเรียนบ้านประแกต  100 ม.3 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี...
13.  โรงเรียนบ้านมาบโอน  90/3 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี...
14.  โรงเรียนบ้านยางระหง   ม.2 ต.กระแจะ อ. นายายอาม จังหวัดจันทบุรี...
15.  โรงเรียนบ้านวังปลา  39/37 หมู่ 9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170...
16.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น  ึ75...
17.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง  188 ม.5 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี...
18.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ...
19.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก  15 ม. 5 ต. ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
20.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง  27/3 หมู่ที่ 8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22...
21.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  258 ม.9 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว...
22.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย  7 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย ตำบล เขาวงกต อำเภอ แก่งห...
23.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ  38 ม.5 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี...
24.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง  หมู่ 5 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160...
25.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา  101 หมู่ 7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี...
26.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว  ึึ70 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี...
27.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ  7/3 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
28.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา  หมู่ที่ 3 บ้านเนินจำปา ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจั...
29.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  88 หมู่12 ตำบล เขาบายศรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...
30.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย  20/2 หมู่ 10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
31.  โรงเรียนบ้านแก้ว  3/4 ม.2 ต.ท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี...
32.  โรงเรียนบ้านโคกวัด  32 ม.5 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี...
33.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว  เลขที่ 3 หมู่ 13 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี...
34.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง  4 หมู่ที่ 3 บ้านบ้านขุนซ่อง ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแม...
35.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ  หมู่ 11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160...
36.  โรงเรียนวัดคมบาง  30/4 หมู่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220...
37.  โรงเรียนวัดคลองขุด  5/21 ม.1 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120...
38.  โรงเรียนวัดจันทนาราม  1/2 หมู่ที่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวั...
39.  โรงเรียนวัดช้างข้าม  3 ม.5 ต.ช้างข้าม อ.นายาอาม จ.จันทบุรี...
40.  โรงเรียนวัดดอนตาล  59/5 หมู่ 13 ตำบล พลับพลา อำเภอ เมือง จั...
41.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า  62 หมู่3 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
42.  โรงเรียนวัดทองทั่ว  35/7 หมู่ 4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี...
43.  โรงเรียนวัดท่าศาลา  35 ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 ...
44.  โรงเรียนวัดท่าแคลง  84 หมู่ 7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี...
45.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา  114/1 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุร...
46.  โรงเรียนวัดนาซา  50/2 ม.3 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ...
47.  โรงเรียนวัดนายายอาม  119/1 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22...
48.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  1/6 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี...
49.  โรงเรียนวัดพลับ  108 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000...
50.  โรงเรียนวัดพลับพลา  64 หมู่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220...
51.  โรงเรียนวัดรำพัน  1/1 หมู่ 5 ตำบล รำพัน อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี...
52.  โรงเรียนวัดวังหิน  63/3 ม. 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม...
53.  โรงเรียนวัดวังเวียน  1/1 ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี...
54.  โรงเรียนวัดสามผาน  55 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี...
55.  โรงเรียนวัดสิงห์  153 ม.1 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000...
56.  โรงเรียนวัดหนองคัน  ม.4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
57.  โรงเรียนวัดหนองบัว  47 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี...
58.  โรงเรียนวัดหนองสีงา  39 ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170...
59.  โรงเรียนวัดหนองแหวน  1/3 หมู่ 8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ...
60.  โรงเรียนวัดหนองไทร  ...
61.  โรงเรียนวัดหมูดุด  - หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ...
62.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง  หมู่1 บ้านเกาะขวาง ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000...
63.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน  1/4 หมู่ 9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี...
64.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด  ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี...
65.  โรงเรียนวัดเขาน้อย  34/4 หมู่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี...
66.  โรงเรียนวัดเขาวงกต  64 หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี...
67.  โรงเรียนวัดเนินยาง  ม.1 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี...
68.  โรงเรียนวัดเนินสูง  67/1 ม.12 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000...
69.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์  79/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000...
70.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม  15/3 ม.10 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี...
71.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี  19 หมู่ 5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170...
72.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว  3/1 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี...
73.  โรงเรียนวัดแขมหนู  หมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120...
74.  โรงเรียนวัดแสลง  25/2 หมู่ 2 ตำบลวัดแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...
75.  โรงเรียนวัดโขดหอย  55 หมู่ 4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดนายายอาม...
76.  โรงเรียนวัดโขมง  63 หมู่ที่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170...
77.  โรงเรียนวัดโป่งแรด  6 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี...
78.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171  104 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จันทบุัรี 22160...
79.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  17/101 หมู่ 6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...
80.  โรงเรียนสฤษดิเดช  2/4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี...
81.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  1212/101 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000...
82.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า  239หมู่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี...
83.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14  48/4 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120...

Copyright (c) Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 All rights reserved.